Vážené kolegyně, vážení kolegové, XXI. Rozmaričovy soudně lékařské pracovní dny s mezinárodní účastí se uskuteční v termínu 10. - 12. května 2023, v příjemném prostředí pohoří Jeseníků v hotelu Dlouhé Stráně.

Těšíme se na vaši účast

MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.

Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN a LF UP v Olomouci