Pořadatel

Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN a LF UP v Olomouci

  • Odborný garant akce: doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
  • Kontaktní osoba: Bc. Dagmar Malínková
  • Adresa: I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
  • Telefon:+420 588 443 765, +420 588 443 128
  • E-mail: marketing@fnol.cz